Little Pumpkin

Anita van de Beek
06-34187496

Suzanne van de Beek
06-41944744

Telefoon Vast
020-7719706

E-mail
info@little-pumpkin.nl

Website
www.little-pumpkin.nl

Adres
Robert Kochplantsoen 42
1097 GK  AMSTERDAM
Oost-Watergraafsmeer

Rol van ouders/verzorgers

Verwachtingen, rollen en positie van de ouders/ verzorgers

Volgens de Malaguzzie visie zijn er drie pedagogen. Als 1ste  de kinderen, als 2de  de ouders/verzorgers en de leidsters (volwassene) en als derde de omgeving. Kinderen leren veel van elkaar door te kijken en te luisteren. De ouders/verzorgers en de leidsters hebben de taak ervoor de zorgen dat het kind de mogelijkheid krijgt om te ontdekken. Een andere benaming voor de ouders/verzorger en de leidsters is dan ook “onderzoeker”. Ze observeren wat het kind bezig houdt en waarom. Dit gebeurt van een afstand zodat de kinderen kunnen blijven ontdekken zonder hen in hun ontdekkingen te storen.

Bij Little Pumpkin gaat de wens uit naar een goede samenwerking tussen de ouders/verzorgers en het kinderdagverblijf. Er moet een vertrouwensband ontstaan waarin beide partijen zich prettig voelen. De zorg en begeleiding van hun kinderen is een gezamenlijke verantwoording waarin communicatie van, door en met de ouders/verzorgers en Little Pumpkin hoog in het vaandel staat. Naast alle formele  contactmomenten tussen leidsters en ouders/verzorgers vinden wij het belangrijk dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarbij de nadruk ligt op “gezelligheid”. Ieder jaar vieren wij daarom het sinterklaasfeest. Het accent van deze bijeenkomst ligt in het opbouwen van een relatie met elkaar. Juist tijdens die informele bijeenkomsten is er “ruimte” om met elkaar van gedachten te wisselen over het kind maar ook wat persoonlijke informatie te delen. Op deze manier kom je meer van elkaar te weten en wordt de band sterker tussen de ouders/verzorgers en tussen de leidsters en de ouders/verzorgers. Deze band is ook fijn voor de kinderen. Zij voelen zich meer op hun gemak doordat de ouders/verzorgers dat ook zijn.

Naast  het sinterklaasfeest organiseert Little Pumpkin ook een ouderavond. Hierin worden onderwerpen besproken die door Little Pumpkin zijn ingebracht of door de oudercommissie.


Informeren, meepraten en adviseren

Bij Little Pumpkin maken wij gebruik van een digitaliseringssysteem BITCARE.

Bitcare

OUDERS EIGEN APP

Je kunt alleen je eigen kind volgen via de oude-app

Zowel partner als jezelf kunnen met eigen account inloggen

Hierin vind je alle gegevens van je kind zoals relatie, gegevens en informatie.

Via activiteiten kun je belevenissen en het dagritme van je kinderen volgen. Leidsters kunnen zelf kiezen wat ouders kunnen zien en wat er wordt ingevuld.

Foto’s worden hier ook ingeladen en kunnen gedownload worden.

In de planning kun je zien welke dagen en tijden je kinderen opvang afnemen.

Via de + kun je een planningsverzoek doen.

Via de pijltjes kun je ruilverzoeken doen. Alle aanvragen komen bij houders binnen en moeten zij eerst goedkeuren of afkeuren.

Je kunt chatten via de ouder-app.

FACTURATIE

Leidsters vullen de breng- en haal tijden in.

Facturen worden opgemaakt en per mail gestuurd

ALGEMEEN

Wij zullen zelf zorgvuldig omgaan met privacy gevoelige gegevens en deze worden niet aan denderde verstrekt en vragen onze ouders hier ook zorgvuldig mee om te gaan.

Bitcare heeft een eigen privacy beleid welke is te lezen op hun website.

Alle gegevens worden digitaal gearchiveerd en kunnen digitaal worden ondertekend.


Door deze manier van documentatie worden ouders uitgenodigd om geïnformeerd te worden door de leidsters, over wat hun kind bezighoudt. Tevens hebben de ouders de mogelijkheid te vertellen hoe zij het kind in de thuissituatie ervaren. Op die manier kan Little Pumpkin achterhalen wat de hulpvragen van de ouders/verzorgers zouden kunnen zijn. Little Pumpkin kan hierop inspelen en bijvoorbeeld een ouderavond met een specifiek thema houden. Door middel van de ouderavond kunnen wij de ouders adviseren