Little Pumpkin

Anita van de Beek
06-34187496

Suzanne van de Beek
06-41944744

Telefoon Vast
020-7719706

E-mail
info@little-pumpkin.nl

Website
www.little-pumpkin.nl

Adres
Robert Kochplantsoen 42
1097 GK  AMSTERDAM
Oost-Watergraafsmeer

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Little Pumpkin heeft een oudercommissie van 3 leden.

De taak van de commissie is vastgelegd in het Reglement Ouder commissie Little Pumpkin. Een exemplaar van het reglement is in te zien op het dagverblijf bij Little Pumpkin.De oudercommissie heeft een aantal maal per jaar overleg met de eigenaren. Hierin worden allerlei zaken rondom de dienstverlening besproken. Bijvoorbeeld over het pedagogisch beleid, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. De oudercommissie overlegt en adviseert de eigenaren. Daarnaast is de oudercommissie bedoelt om als aanspreekpunt te dienen voor de ouders/ verzorgers.

De leden van de oudercommissie worden door loting gekozen, iedereen kan zich kandidaat stellen. Uit hetzelfde gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de oudercommissie. De leden hebben zitting voor de duur van 2 jaar. Het lidmaatschap van een ouderraadslid eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij overlijden, bij ontslag en bij verlaten van zijn/haar kind van het kinderdagverblijf.
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de oudercommissie. Als ouders dat in meerderheid verlangen, dan dienen de vergaderingen van de oudercommissie openbaar te zijn voor ouders en de beroepskrachten, tenzij is besloten om een agendapunt "besloten" te behandelen.