Little Pumpkin

Anita van de Beek
06-34187496

Suzanne van de Beek
06-41944744

Telefoon Vast
020-7719706

E-mail
info@little-pumpkin.nl

Website
www.little-pumpkin.nl

Adres
Robert Kochplantsoen 42
1097 GK  AMSTERDAM
Oost-Watergraafsmeer

Klachtenprocedure

Interneklachtenprocedure

Hoewel onze medewerkers en houders er alles aan zullen doen om de opvang van het kind zo professioneel mogelijk te maken, kan het gebeuren dat er een klacht is.
In dat geval gaan we ervan uit dat dit eerst wordt besproken met de gene op wie de klacht betrekking heeft.
Leidt dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing, is het mogelijk bemiddeling te vragen bij de houders Anita of Suzanne, van Little Pumpkin.
Het is ook mogelijk een klacht per post/ mail te sturen. Deze klachten worden door de houders behandelt. De klacht kan ook voorgelegd worden aan de oudercommissie.
Het E- mailadres is: oudercommissielp@gmail.com

Externe klachtenregeling

Kinderdagverblijf Little Pumpkin in aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie.
Dit is een stichting welke kan worden ingeschakeld door ouders/verzorgers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. als zij een klacht hebben. Veelal worden klachten intern opgelost, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij ouders/verzorgers vinden dat de klacht niet voldoende of niet correct is afgehandeld door de interne klachtencommissie van Little Pumpkin; dan kunnen zij contact opnemen met de externe Geschilllencommissie. Ouders/verzorgers kunnen zich ook direct wenden tot dit orgaan.
Te allen tijde en dus ook buiten de interneklachtenprocedure om, kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Stichting Geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten.

Gegevens:
www.degeschillencommissie.nl
Telefoonnummer: 070-3105310 onder vermelding van Little Pumpkin

Wij hebben een externe onafhankelijke vertrouwensperoon aangenomen waar de ouder/verzorgers en ook onze leidsters hun klacht kunnen bespreken.
Haar naam is Tessa Blom. Zij is kinder-en jeugdpsycholoog en heeft haar eigen trainingsbureau. Ze geeft veel gedragstrainingen op scholen in Amsterdam.

Gegevens:
Telefoonnummer: 06-33315315
E-mailadres: info@senb.nu