Little Pumpkin

Anita van de Beek
06-34187496

Suzanne van de Beek
06-41944744

Telefoon Vast
020-7719706

E-mail
info@little-pumpkin.nl

Website
www.little-pumpkin.nl

Adres
Robert Kochplantsoen 42
1097 GK  AMSTERDAM
Oost-Watergraafsmeer

Aanmeldingsprocedure

Kennis maken

Kennis maken kan vrijblijvend bij Little Pumpkin. Ge´nteresseerde kunnen naar Little Pumpkin mailen, telefonisch contact opnemen of kunnen bij de locatie aanbellen. De eigenaren nodigen hen dan uit voor een kennismakingsgesprek. Bij het kennismakingsgesprek, krijgen de ge´nteresseerde (ouders/ verzorgers) een korte rondleiding en een globale uitleg over de opvang bij Little Pumpkin. De eigenaren Anita en/of Suzanne zullen bij dit gesprek aanwezig zijn. Deze kennismaking is nog geen inschrijving. De kennismaking is bedoeld om de mogelijkheid te geven om even een kijkje te nemen op ons kinderdagverblijf om zo een idee te krijgen en de sfeer te ôproevenö.


Inschrijving 

Inschrijven kan door middel van het klikken op onderstaande link. Dit is een digitaal inschrijfformulier.

Dit inschrijfformulier bevat alle personalia van het kind en de ouders/ verzorgers en de op te vangen dagen. Ouders/verzorgers gaan met het invullen van het inschrijfformulier automatisch akkoord met het elektronisch verstrekken van het aanbod (plaatsingsovereenkomst) en/of algemene voorwaarden. Indien ouders/verzorgers hier bezwaar tegen hebben dienen zij dit met de houders te bespreken.

Wanneer het inschrijfformulier is ingevuld ontvangen wij het formulier. Wij hanteren twee vormen van inschrijven;

1.       Directe klant

Ouders/verzorgers die na de kennismaking binnen drie maanden willen starten. Zij ontvangen direct een voorstel met een plaatsingsovereenkomst.

2.       Toekomstige klant

Indien de startdatum later is dan drie maanden, komen deze ouders/verzorgers op een wachtlijst. Zij zullen ongeveer 3 maanden voor de gewenste startdatum worden ge´nformeerd over de beschikbaarheid.

Plaatsing op de wachtlijst is nog geen garantie van een plaatsing.

Voorrangsregeling;

-          Kinderen die de dagen willen afnemen op impopulaire dagen in combinatie met  populaire dagen, zullen voorrang krijgen op kinderen die alleen voor de populaire dagen kiezen. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de bezetting van de kindplaatsen

-          Reeds geplaatste kinderen die hun dagen willen uitbreiden of wijzigen

-          Broertjes of zusjes van geplaatste kinderen


Intake gesprek

Zodra de plaatsingsovereenkomst is ondertekend staat het kind officieel ingeschreven bij Little Pumpkin. Ouders/ verzorgers krijgen dan per mail een aantal documenten toegezonden; huisregels, algemene voorwaarden en het intakeformulier. Vervolgens worden uitgenodigd voor het intakegesprek en wordt er een voorstel gedaan voor de wen-ochtenden. Op het intakeformulier komen alle gegevens van het kind  te staan met betrekking tot de opvang (denk aan, wel of geen speen, allergieŰn etc.).

Tijden het intakegesprek zullen wij de ouders/ verzorgers, volledig informeren over de opvang aan hun kind, de verwachtingen van de  betrokken ouder/verzorger en tevens bespreken wij diverse protocollen zoals breng en haalmomenten, oudercontacten en nog veel meer. De huisregels worden besproken tijdens het intakegesprek waarna ze ondertekend worden en bewaard in het kinddossier. In dit gesprek zal er ge´nformeerd worden naar de wensen ten aanzien van de begeleiding en verzorging van hun kind, zoals specifieke voeding en/of gewoontes.